WOP; woonomgevingsploeg Klarendal

de WoonOmgevingsPloeg is verantwoordelijk voor het schoon, heel en veilig houden van achterpaden van woningcorporatie Volkshuisvesting. Meedoen met de WOP is ook een kans om vooruit te komen. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, de opstap naar een betaalde baan of een werkervaringsplaats.